โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเล่านาเสียว

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่

นายปรัชญานนท์ คำนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่น่าสนใจ

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเดินทางไกล - เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเล่านาเสียว ประจำปีการศึกษา 2562